I kväll var ledare, förtroendevalda och personal inbjudna på utbildning i intern och extern kommunikation. Utbildningen har tagits fram och genomfördes av RF-SISU digitalt via Teams. En givande kväll som väcker många tankar kring det fortsatta arbetet i föreningen med inriktning kommunikation. 

Vi fick en kortare genomgång av kommunikations- och kanalstrategier i föreningens alla led. Vikten av att ta fram "trafikregler" i respektive forum. Kvällens utbildning blir lite av ett startskott för det arbete vi planerar för i föreningen med inriktning kommunikation. Kommunikation är en del i den handbok vi arbetar efter som initierats av Katrineholms kommun. Men är även en del i det studiematerial vi får del av via RF-SISU. 

Fortsatt arbete

Efter utbildningen diskuterade vi innehållet i föreläsningen och kom direkt med konkreta idéer om förändringar och förbättringar i föreningen. Att vi behöver strukturera upp oss och ta beslut om vilka kontaktvägar vi ska använda var vi alla överens om. Vi har redan nu planerat för två tillfällen under vintern (17 november samt 17 december) för att arbeta vidare med kommunikation. Så det blir ett spännande avslut på detta år, och ett givande kommande år för styrelse, sektionsanslutna, medlemmar och framtida medlemmar.