Under lördagen hade ledare och styrelsen sin julavslutning. Under 7 timmar kombinerades nytta med nöja när vi arbetade med föreningens interna och externa kommunikation. Målet var att knyta ihop det projektarbete som hela föreningen varit engagerade i under vintern. Dels var projektet en del av det återstartsstöd som RF-SISU gett möjlighet till efter pandemins utmaningar, och dels var projektet en del av den Handbok som Katrineholms kommun tagit fram och som ligger till grund för det kommunala bidraget som årligen betalas ut till föreningar.

GENOMFÖRANDE 

Under vintern har ledare, styrelse och personal deltagit i en digital föreläsning och föreningskommunikation. Där till har ledare och styrelse haft ett möte till för att lägga grund till det fortsatta arbetet och gett uppdrag till alla lag att anordna lagaktiviteter med fokus på spelarkontrakt och spelarråd. Några av lagen har i sin tur genomfört sina lagaktiviteter och rapporterat in dessa inför slutarbetet med projektet. 

SLUTPRODUKT

Vi inledde med genomgång av Föreningsidén inkl värdegrund. Genom vår framtida kommunikation vill vi på ett mer medvetet sätt förmedla föreningens värdegrund i tal, text och bild. Projektet har mynnat ut i ett första utkast av en kommunikationsstrategi för föreningen innefattande syfte, mål, kommunikationsmodell, kanalstrategi och kommunikationsplan. Där till har vi även tagit fram spelarkontrakt och vårdnadshavarkontrakt som under kommande år implementeras i organisationen. Vi har även påbörjat arbetet med trafikregler för våra kanaler och tagit fram en arbetsbeskrivning för spelarråd. Vi har även gett förslag på utvecklingsområden att titta vidare på under kommande år.

SAMKVÄM

Eftermiddagen blev till kväll och vi avslutade med ett gemensamt julbord. Vi fick även se ett bildspel med bilder från året som gått. Många uppskattade bildspelet och det blev många samtal om det gångna året vid borden.

Tack för ett fantastiskt jobb under det gångna året. Utan ledarna blir det ingen idrott.