Valla IP Aktivitetspark drivs som ett LEADER-projekt. Utöver den fantastiska fysiska miljö vi byggt upp på idrottsplatsen behöver vi också fylla den med massor av rörelse och glädje. Som en del i ett LEADER-projekt vill vi, och ska vi engagera människor som redan finns i och omkring Valla. Man menar på att man utvecklar landsbygden bäst om människor som är engagerade i området deltar. 

Utöver spontanidrottande (rörelse / idrott som sker utan systematisk planering) vill vi därför erbjuda en uppsjö av olika aktiviteter och gemenskaper. Därför vill vi hitta fler människor som vill engagera sig i projektet. Alla aktiviteter som främjar hälsa har en naturlig plats i aktivitetsparken. Det är vi som sätter gränserna med tid och resurser. 

Inför ansökan till LEADER Sörmland och Jordbruksverket tog vi upp aktiviteter som vi tror kan bidra till en förbättrad hälsa i Valla med omnejd. Nedan kommer dessa förslag, men vi välkomnar alla nya förslag. Hoppas du vill delta i projektet och stärka framtiden för alla i Valla.

 

FUNKTIONSDAGAR

Syfte

Nå ut till människor med funktionsnedsättningar som annars är svåra för oss att nå ut till.

Mål och genomförande

Skapa en meningsfull och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Det gör vi genom att samarbete med olika funktionsrättsorganisationer och idrottsutbildarnas parasport. Tillsammans anordna aktivitetsdagar för personer med handikapp / funktionsnedsättningar.

 

SOMMARSKOLA

Syfte

Skapa tillfälle för motion och gemenskap för skolungdomar på sommarlovet.

Mål och genomförande

Tillsammans med ledare och föräldrar erbjuder vi 3-4 heldagar fulla med aktiviteter på aktivitetsparken för lediga skolungdomar. Vi planerar att köpa in funktionströjor med tryck och måltider till självkostnadspris.

 

LOVAKTIVITETER

Syfte

Skapa meningsfulla aktiviteter under skolans lovdagar.

Mål och genomförande

Valla IF, tillsammans med bland annat ”Lyckliga gatorna” och ”Familjekretsen” planerar och genomför lovaktiviteter på Valla IP aktivitetspark. Målet är att barn och ungdomar ska kunna aktiveras, och få en meningsfull ledighet från skolan.

 

MÖTA UNGDOMAR

Syfte

Möta ungdomarna där dem befinner sig.

Mål och genomförande

Bjuda in, och skapa tillfällen för kunskapsutbyte. Erbjuda föreläsningar, eller seminarium. Målet är att knyta kontakter med ungdomarna i samhället, och förhoppningsvis även kunna engagera dem i föreningens verksamhet.

 

LEK OCH IDROTT

Syfte

Skapa en aktiv och meningsfull fritid för framförallt barn och unga.

Mål och genomförande

Målet är att anordna regelbundna sport-aktiviteter på anläggningen för att nå ut till så många som möjligt. Bland annat kan det bli aktuellt att anordna regelbundna träffar där deltagarna får prova olika sporter varje vecka. Det kan också bli aktuellt att regelbundet utöva en specifik sport på regelbunden basis, utöver fotboll som utövas i föreningen idag. 

 

VUXEN PÅ HELGEN

Syfte

Skapa en trygg och tillgänglig aktivitetspark på helgen.

Mål och genomförande

Under vissa tider på helgen kommer föreningsanslutna vuxna finnas på anläggningen. Detta medför bland annat att klubbens lokaler kan nyttjas av besökarna. Det innebär möjlighet till toaletter, omklädningsrum och kök. Detta var ett önskemål efter samtal med funktionsrättsrådet i kommunen, där personer med sjukdomar i mag- tarmkanalen har behov av tillgängliga toaletter.

Vi skapar även en möjlighet till att kunna låna ut sportutrustning för att erbjuda så många som möjligt en aktiv fritid. Vi ser också en fördel med att ha tillgängliga vuxna i närheten av barn – och ungdomar. Dels ger det en tryggare tillvaro på aktivitetsparken, dels ser vi redan idag att våra ungdomar söker sig till vuxna för att prata, och få bli sedda. Det är viktigt att fånga upp dessa behov.