Kommunikationsstrategin togs fram i form av ett återstartsstöd vilket föreningen fått ekonomiskt stöd av genom RF-SISU 2022. Strategin arbetades fram genom olika aktiviteter på lagnivå, ledarnivå och styrelsenivå. Följande strategi är fastslagen av styrelsen 2023. 

Flödesskema kommunikationsstrategi
Figur 1: Vem... säger vad ... genom vilken kanal ... till vem ... med vilken effekt? 

Syfte 

Rätt information till rätt person på ett förväntat sätt. 

Mål 

Att skapa en tydlighet i hur vi kommunicerar och informerar inom föreningen. Tydlighet i vart man förväntas hitta information, men också en tydlighet i vad föreningen står för med utgångspunkt i vår värdegrund.​ 

Kommunikationsmodell 

Kommunikationen ska vara dubbelriktad (tvåvägs) när det går, och enkelriktad när det måste. Till vår hjälp använder vi en kommunikationsmodell (se figur 1 ovan) för att vi ska kunna kommunicera på ett medvetet och effektivt sätt.  

Värdegrund 

Allt vi kommunicerar ska genomsyras av vår värdegrund - så väl i tal, skrift och bild. Vi vill förmedla en aktiv, hälsosam och glädjerik verksamhet som präglas av samhörighet, gemenskap och glädje i linje med vår föreningskänsla. Vi vill förmedla en känsla av att det ska vara roligt att delta i vår verksamhet, alla ska känna sig välkomna och där vi välkomnar alla oavsett kön, hudfärg, ursprung eller personlig läggning. Vi värnar även om fair play – och det betyder att vi uppträder på ett korrekt sätt mot motspelare, domare och övriga.  

 

Vårt motto är att domaren dömer, ledarna coachar och föräldrarna hejar på. 

 

Kanalstrategi 

Vår kanalstrategi tydliggör vilka kanaler föreningen förväntas kommunicera genom för att skapa en tydlighet i vart man förväntas hitta rätt information. 

Kanal 
Målgrupp 
Syfte 

Hemsida 

Samtliga medlemmar, styrelse och nya medlemmar. 

Att samla all information om föreningen så som styrdokument, avgifter och kontaktuppgifter. 

Laget.se 

Aktiva och deras anhöriga samt supportrar. 

Att samla information kring föreningens idrottsliga verksamheter samt att nå ut med information om kommande händelser.1 

Mejl 

Styrelse, ledare och anställda 

Att kommunicera formella ärenden och handlingar inom beslutsorganisationen.  

Teams / SharePoint 

Styrelse, ledare och anställda 

Att samordna arbetsdokument och projektarbeten inom föreningen. 2 

Messenger 

Styrelse, ledare och vårdnadshavare 

Att användas till vardags-kommunikation som förväntas gälla för stunden och för att kunna informera om nya inlägg och poster i andra kanaler (genom hänvisning till ursprungskällan).3 

SMS/telefon-samtal 

Vårdnadshavare 

Att samtala om individärendes som inte berör fler än enskilda personer / aktiva. Exempelvis sjukfrånvaro. 

Sociala media (Facebook/ Instagram) 

Supportrar, köpare, nya medlemmar och övriga samhället (omvärlden) 

Marknadsföra vår verksamhet, våra evenemang och att locka supportrar till våra matcher. Även för att locka köpare till div försäljningar.  

Utskick brevlåda 

Medlemmar och nya medlemmar  

Att informera om vår verksamhet och locka nya medlemmar, och ideella krafter. 

 

1 Information publiceras i första hand som nyhet på respektive lags startsida. I andra hand via e-postutskick via laget.se. 
2 Kräver att respektive användare har tilldelats en e-postadress från föreningens domän och fått tilldelad licens.
3 Behöver utvärderas då föreningen ser flera för- och nackdelar med denna kanal. 

Budskap 

Genom våra kanalen vill vi att budskapet ska vara tydligt men att det ska vara möjligt att kunna ställa motfrågor. Vi vill även uppnå en större bredd i det vi kommunicerar genom att även marknadsföra våra andra verksamheter, styrelseuppdrag och domarinsatser. Det är också viktigt att eftertänksamt marknadsföra vår verksamhet med olika åldrar, kön och etnicitet i linje med vår föreningsidé.  

Trygghet 

Enskild kontakt mellan ledare och minderårig bör ej ske genom privata chatt eller SMS. Dels för att skydda den minderårige, dels för att skydda ledaren.